Kristýna GAJDOŠÍKOVÁ

Bakalářská práce

Edukační činnost porodní asistentky na oddělení šestinedělí v péči o novorozence

Educational activity of a midwife in the care of newborn baby in the puerperium department.
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na edukační činnost porodní asistentky na oddělení šestinedělí v péči o novorozence. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická se zabývá nejen péčí o novorozence, ale také edukací jako takovou a zastoupením porodní asistentky v péči o novorozence. Praktická část se zabývá kvantitativním výzkumem, obsahuje zpracování polostrukturovaného dotazníku. Hlavním …více
Abstract:
The presented work is focused on the educational aktivity of midwife in the care of new born baby in puerperium department. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with care of new born baby, education and representation by the midwife in the care of new born baby. The practical part focuses on the quantitative research. There is processing the half-structured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Kristina Janoušková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GAJDOŠÍKOVÁ, Kristýna. Edukační činnost porodní asistentky na oddělení šestinedělí v péči o novorozence. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka