Bc. Adele Šištíková

Diplomová práce

Význam rozvoje lázeňství pro rozvoj regionu

Importance of spa development for the development of the region
Anotace:
Lázeňství je součástí cestovního ruchu, které se v posledních letech neustále rozvíjí díky touze lidí poznávat a objevovat nová místa. Lokality či regiony, kde se nacházejí turistické atraktivity, bývají mnohdy přesycené náporem turistů, což se projevuje zejména na nepřiměřené zátěži životního prostředí. Příliv turistů může mít ovšem naopak pozitivní dopad na ekonomické prostředí. Cílem diplomové práce …více
Abstract:
The spa industry is a part of tourism, which has been developing in recent years thanks to people's desire to explore and discover new places. Locations or regions where tourist attractions are found are often over-saturated with the onslaught of tourists. On the other hand, the influx of tourists can have a positive impact on the economic environment. The aim of the thesis is to identify the economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS