Bc. Aliya Jumagulova

Bakalářská práce

Identifikace a řízení úvěrového rizika

Identification and Management of a Credit Risk
Anotace:
Anotace Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bankovních rizik. Jedná se o riziko tržní, likvidní, operační, úvěrové a kapitálové riziko. Práce je zaměřena na riziko kreditní, popisuje identifikaci úvěrového rizika v různých etapách úvěrového procesu, definuje metody řízení úvěrového rizika a postupy při jeho minimalizaci. Úvěrové riziko může vest k finančním ztrátám banky, ale také může zapříčinit …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with banking risks. It is mainly focused on the risk of market, liquidity, operational, credit and capital risk. I also address its management during the process of extending credit by a bank. Credit risk of bank can cause financial losses but also bank crises with impact on global economy. At the end of my bachelor thesis it is focused at the present situation of the banking …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Oldřich Knaifl, CSc.
  • Oponent: Ing. Šárka Ceznerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS