Bc. Lenka Chvatlinová

Diplomová práce

Riziko likvidity v bance a jeho řízení z pohledu zkušeností ze současné světové finanční krize

Liquidity risk in the bank and its management from the perspective of the experience of the current global financial crisis
Anotace:
Diplomová práce pojednává o riziku likvidity v bance, přibližuje pojem likvidity obchodní banky, věnuje se pravidlům likvidity, bankovní regulaci a dohledu. Nastiňuje princip kapitálové přiměřenosti a její základní pojmy. Dále hlouběji popisuje vývoj pravidel likvidity a kapitálové přiměřenosti. První část vysvětluje a přibližuje pojem likvidity obchodní banky a její pravidla, bankovní regulaci a dohledu …více
Abstract:
The thesis deals with the liquidity risk in the bank, brings the koncept of liquidity of the commercial bank pays to the rule sof liquidity, bank regulation and supervision. Outlines the principles for capital adequacy and its basic concepts. In addition, further describes the development of rule sof liquidity and capital adequacy. The main part describes the development of rule sof liquidity and capital …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: Ing. Bořivoj Pražák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní