Ing. Barbora Nevická

Diplomová práce

Mezipodnikové srovnání společností na bázi finančních výkazů

Intercompany comparasion based on financial statements
Anotace:
Tato diplomová práce aplikuje základní metody mezipodnikového srovnání na vybrané leasingové společnosti. Část teoreticko-metodologická shrnuje základní poznatky o daném tématu. Popisuji zde základní skutečnosti o finanční analýze, včetně jejích zdrojů a uživatelů výstupních informací. Shrnuji základní metody mezipodnikového srovnání včetně bonitních a bankrotních modelů. V aplikační části jsou hodnoceny …více
Abstract:
This diploma work applies basic methods of comparison between companies on the selected leasing companies. The diploma work is divided into two parts. First part is theoretical-methodologic and comprises the basic knowledge of the whole topic. I describe the financial analysis, its sources and users of its results. I also summarize basic methods of the comparison between companies, including solvent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: RSDr. Rudolf Baloušek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní