Adam Šenk

Bakalářská práce

Územní a strategické plánování na příkladu města Šternberk

Urban planning : the case of Šternberk town
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním územního a strategického plánování. Územní plánování se zaměřuje na rozvoj určitého území, přičemž strategické plánování nahlíží na rozvoj širším socio-ekonomickým pohledem v dané oblasti. Oba tyto plánovací dokumenty pracují ve většině případů současně a vzájemně se doplňují. V teoretické části této práce se analyzuje územní i strategické plánování, od kterého …více
Abstract:
This bachelor thesis is engaged in researching of spatial and strategic planning. Spatial planning is concentrated on development of particular territory, whereas strategic planning looks into wider development of socioeconomic view in specific area. Both of these planning documents work together and they complete each other mostly. In theoretical part of this thesis, spatial and strategic plans are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta