Bc. Miriama Vraniaková

Diplomová práce

Domáci individuálny tréning u pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním – ovplyvnenie antropometrických parametrov, parametrov transportného systému a telesnej výkonnosti

The influence of individual home-based training in patients with chronic heart failure on anthropometric parameters, parameters of transport system and performance
Abstract:
The aim of this thesis was to evaluate the influence of the 12 weeks of individual home-based cardiac rehabilitation training on anthropometric parameters, parameters of transport system and performance in the group of patients with chronic heart failure. In this study we compared the values measured before and after home-based training. Continuous aerobic training on the exercise bicycles was studied …více
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je zhodnotenie vplyvu dvanásťtýždenného domáceho individuálneho tréningu na antropometrické parametre, parametre transportného systému a telesnej výkonnosti u súboru pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním. V práci sú porovnané priemerné hodnoty vybraných parametrov pred zahájením a po ukončení domáceho individuálneho tréningu. Tréning prebiehal formou kontinuálnej aeróbnej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Vymazalová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta