Ervín BÖHM

Bakalářská práce

Vliv kreatinu na vybrané antropometrické parametry a rychlostně silové schopnosti u fotbalistů.

The influence of creatine on selected anthropometric parameters and speed-force abilities of football players.
Anotace:
Hlavním cílem práce bylo zjistit vliv suplementace kreatinu monohydrátu na antropometrické parametry a rychlostně silové schopnosti u hráčů fotbalu (n=16). Práce v teoretických východiscích shrnuje současné poznatky o kreatinu a jiných doplňcích stravy, které jsou často užívány společně s kreatinem monohydrátem. V praktické části byl zjišťován efekt 4týdenní suplementace (5 g/den) na antropometrické …více
Abstract:
The main goal of the study was to determine the effect of creatine monohydrate supplementation on anthropometric parameters and speed-strength abilities of football players (n = 16). The work summarizes the current knowledge about creatine and other dietary supplements, which are often taken together with creatine monohydrate. In the practical part, the effect of 4 weeks of supplementation (5 g / day …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Dominika Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÖHM, Ervín. Vliv kreatinu na vybrané antropometrické parametry a rychlostně silové schopnosti u fotbalistů.. Ústí nad Labem, 2022. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie-Tělesná výchova