Bc. Denisa Fritzová

Bachelor's thesis

Verifikace nově instalovaných POCT analyzátorů acidobazické rovnováhy na pracovištích intenzivní medicíny

Verification of new POCT analyzers of acid-base balance installed in the intensive care units
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá verifikací metod prováděných v režimu POCT na pracovištích ARK 1, ARK 2 a na I. CHIRK FN USA. Součástí práce bylo stanovení kombinované nejistoty měření a porovnatelnost metod POCT analyzátorů s metodami prováděnými na OKB FN USA. Porovnatelnost metod byla vyhodnocena pomocí statistického programu MedCalc a progamu Excel. K vyhodnocení byl použit korelační koeficient, Passing …viac
Abstract:
Bachelor's thesis deals with the verification of methods performed in the POCT mode at Departement of Anesteziology and Intensive Care 1, Departement of Anesteziology and Intensive Care 2 and I. Surgical clinic FN USA. Part of the thesis was the determination of combined uncertainty of measurement and comparability of POCT analyzers methods with methods performed at Department of Clinical Biochemistry …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedúci: RNDr. Hana Dobrovolná
  • Oponent: Mgr. Ondřej Wiewiorka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta