Mgr. Dušan Stranatić

Diplomová práce

Service Design Process

Service Design Process
Anotace:
I přes zvýšené využívání designu služby jako praxe je jedním z hlavních problému, je vybrat si správnou sadu nástrojů a metod pro návrhového procesu. Abychom pochopili, Service Design proces a různé nástroje a metody; výzkum, sekundární výzkum, a workshop byly použity. Tím, že hledá odpověď na procesu návrhu jednotný služby v určitém odvětví služeb, více než 300 projektů z Global Service Jam 2014 jesou …více
Abstract:
Despite increased use of service design as a practice one of the main challenge is choose the right set of tools and methods for design process. In order to understand Service Design process and various tools and methods; research, secondary research, and a workshop have been used. By seeking the answer to unified service design process in a specific service sector, over 300 projects from Global Service …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2015
  • Vedoucí: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Zelený, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace