Bc. Monika Křížová

Bakalářská práce

Veřejný ochránce práv a jeho činnost při ochraně proti diskriminaci

Public Defender of Rights and his Activity in the Field of Protection against Discrimination
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je přiblížení se problematice diskriminace žen z důvodu pohlaví a uvedení jednotlivých kroků, které provádí Veřejný ochránce práv při ochraně proti ní. Úvodní slova jsou obecně věnována definici pojmu ombudsman, vzniku a vývoji této instituce a jejím typům. Další část je zaměřena na průběh vzniku, ustavování a fungování instituce Veřejného ochránce práv v České republice …více
Abstract:
The subject of this thesis is to approach the issue of discrimination against women for gender reasons and to give an idea of individual measures carried out by the Ombudsman, who protects their rights. The introdutory words are generally devoted to the definition of the term Ombudsman, to the genesis and to the development of this institution and its types. The second part is focused on the progress …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa