Bc. Ondřej Ngo

Diplomová práce

Hodnocení dopadu programů screeningu zhoubných nádorů

Evaluation of cancer screening programmes impact
Anotace:
Praktické vyhodnocování dopadu screeningových programů nádorových onemocnění na populační zátěž těmito onemocněními je nezbytné. Pouze prokázané snižování mortality na dané nádorové onemocnění v důsledku screeningu opodstatňuje význam těchto programů. V této práci byla provedena sumarizace existujících přístupů v hodnocení dopadu screeningových programů na populační zátěž nádorovými onemocněními s …více
Abstract:
It is necessary to evaluate the cancer screening programmes impact on population burden of cancer. The importance of these programmes is justified only by the reducing cancer mortality due to the screening. The thesis summarizes the existing approaches in the evaluating of cancer screening programmes impact on population burden of cancer with the emphasis on the categorization of used statistical methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta