Sandra Závěrková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Skupiny v organizaci (skupinová dynamika)

Anotace:
Tato absolventská práce se zaměřuje na chování a motivaci pracovníků ve skupině. V teoretické části se klade důraz na styly řízení, jak řídit a motivovat skupinu a naopak jaké je nesprávné řízení skupin. Zaměřuji se na to, co vše ovlivňuje skupinu a za jakých podmínek je práce ve skupině efektivní a dynamická. Praktická část se zabývá zkušenostmi pracovníků a nadřízených.
Abstract:
This thesis focuses on the behavior and motivation employees in the group. The theoretical part deal with management styles, how to control and motivate group and which ways of managment are wrong. I focus on everything effects the group and what conditions ensure effective and dynamic work of the group. The practical part deals with the experiences of employees and supervisors.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným