Bc. Rudolf Najmr

Bakalářská práce

Masová média a jejich vliv na sociální změny

Mass media and their influence on social changes
Anotace:
Tématem této bakalářské práce jsou masová média a jejich vliv na sociální změny. Cílem této práce je podání charakteristiky médií, jejich vývoje, moci médií a analýza vlivu masových médií na utváření názoru jejich příjemce, protože dnešní doba je bezprecedentně masová a přístup lidí k mediím je také bezprecedentní. Z vývoje médií bude zmíněn konkrétněji vývoj výzkumu vlivu médií. V teoretické části …více
Abstract:
The theme of this thesis is the mass media and their influence on social change. The target of this thesis is characteristic of the media, their development, and the power of the media to analyze the influence of the mass media in shaping opinion of the recipient, because this time is unprecedented mass and people's access to the media is also unprecedented. From development of the media will be mentioned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. MgA. Jiří Svoboda
  • Oponent: PhDr. Slavomír Paravičiny

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace