Bc. Iva Bradáčová

Bakalářská práce

Masová média a jejich vliv na sociální změny

Mass media and their impact on social changes
Anotace:
Bakalářská práce je věnována historickému vývoji médií a jejich působení na společnost, na sociální změny. Díky dochovaným písemnostem můžeme sledovat vývoj od zaznamenávání zpráv do kamene, na látku či papyrus, až po dnešní elektronická média a sociální sítě. Práce předkládá popis základních pojmů v historii od starověku po současnost. V praktické části je na základě výzkumného šetření provedena analýza …více
Abstract:
Bachelor thesis is dedicated to the historical development of the media and their effect on society and social changes. We can study the evolution of message re-cording thanks to preserve documents from their cutting in stone, recording on canvas or papyrus, to today´s electronic media and social networks. The study pre-sents a description of the basic concepts in the entire human history from antiquity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: Ing. Pavel Rosenlacher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní