Bc. Zuzana Novotná

Diplomová práce

Zdroje financování výzkumu a vývoje a jejich využití ve VZLÚ, a.s.

Sources of Funding for Research and Development and their Utilization in VZLÚ, Inc.
Anotace:
Diplomová práce obsahuje analýzu stavu financování výzkumu a vývoje v České republice a analýzu stavu financování výzkumu a vývoje Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s. Práce přispívá k hlubším úvahám na téma budování konkurenceschopné ekonomiky a odhaluje dopad metodických změn ve financování výzkumu a vývoje na fungování výzkumné organizace. Závěrem této práce je návrh změn, které by měly …více
Abstract:
This diploma thesis contains an analysis of the state of research and development funding in the Czech Republic and an analysis of the state of research and development funding in Aerospace Research and Test Establishment. The thesis contributes to a deeper reflection on the theme of building a competitive economy and reveals the impact of methodological changes in R & D funding on the functioning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014
Zveřejnit od: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Ing. Lenka Sojková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novotná, Zuzana. Zdroje financování výzkumu a vývoje a jejich využití ve VZLÚ, a.s.. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN