Bc. Radka Krčmová

Bakalářská práce

Smlouva o dílo ve výstavbě z pohledu zhotovitele

Contract of Work in Development from a view of Producer of a Work
Anotace:
ANOTACE Autor: Radka Krčmová Název: Smlouva o dílo ve výstavbě z pohledu zhotovitele Práce je zaměřena na analýzu vývoje a současně i na změny v závazkovém právu týkající se smlouvy o dílo ve výstavbě. Hlavním cílem této práce je představení zásadních změn v občanském právu souvisejících s přijetím nové zákonné úpravy a objasnění možných problematik spojených s těmito změnami. Práce též poukazuje na …více
Abstract:
ANNOTATION Autor: Radka Krčmová Title: The Contract of Work in development from a view of Producer of a Work The thesis is focused on the development analysis as well as changes in the obligations law regarding The Contract of Work in development. The main objective of this thesis is clarification of fundamental changes in the NCC, further on presentation of potential risks related to these changes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2017
  • Vedoucí: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
  • Oponent: JUDr. Blanka Fedorková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting