Eva VILÍMOVÁ

Bakalářská práce

Diagnostika částečných výbojů

Partial Discharge Diagnostics
Anotace:
Tato práce je zaměřená na shrnutí problematiky diagnostiky částečných výbojů. Práce zahrnuje hlavní rozdělení a charakteristické parametry částečných výbojů, rozebírá jejich vliv na izolační systém a shrnuje měřicí metody. Metody jsou doplněny i o jejich případné inovace. Cílem této práce je ověřit teoretické předpoklady z první části práce na modelovém uspořádání hrot-deska a zhodnotit vliv vkládaných …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to summarize diagnostic of partial discharges. The paper includes the main distribution and characteristic parameters of partial discharges, analyzes their impact on the insulation system and summarizes the measuring methods. The methods are accompanied by possible improvements. The aim of this work is to verify the theoretical assumptions of the first part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Hornak

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VILÍMOVÁ, Eva. Diagnostika částečných výbojů. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/