Jan Petránek

Bachelor's thesis

Poskytování a vyhledávání zpětné vazby v rámci manažerské pozice: kvalitativní studie

Feedback giving and feedback seeking within a managerial position: qualitative study
Abstract:
Cílem bakalářské práce je kvalitativně zmapovat proces, smysl a výzvy v poskytování a vyhledávání zpětné vazby v rámci práce manažerů a vedoucích týmů napříč ekonomickými sektory. Práce se zaměřuje na úskalí poskytování zpětné vazby, podávání konstruktivní kritiky správným způsobem a v neposlední řadě se práce věnuje destruktivní kritice na pracovištích, se kterou mají manažeři zkušenosti. V práci …more
Abstract:
The aim of the Bachelor thesis is to qualitatively map the process, meaning and challenges in giving and seeking feedback within the work of managers and team leaders across economic sectors. The thesis focuses on the possible problems of giving feedback, providing constructive criticism in the right way and also the thesis contains destructive criticism in the workplace that the managers have experienced …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 2. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2020
  • Supervisor: Marek Vich
  • Reader: Václav Cejthamr

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80469