Lucia Lacová

Master's thesis

Sustainability of the German economic model in the global political changes: migration as a challenge or opportunity?

Udržitelnost německého ekonomického modelu v globálních politických změnách: migrace jako výzva nebo příležitost
Anotácia:
Tato diplomová práce je věnovaná opisu německé ekonomiky v posledních dekádách zahrnující sjednocení Německa a zavedení eura. Práce vymezuje základní rysy německého ekonomického modelu a identifikuje nejdůležitější ekonomické a politické selhání jako i úspěchy své vlády. Důležitou součástí jsou důsledky zavedení eura a následné zvýšení konkurenceschopnosti německé ekonomiky na úkor ostatních členů …viac
Abstract:
This thesis is devoted to the description of the German economy throughout recent decades including the unification and introduction of the euro. The thesis enumerates the basic features of the German economic model and identifies the main policy failures, as well as successes of its government. An important part of this thesis concerns the consequences of the introduction of euro and the subsequent …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedúci: Pavel Neumann
  • Oponent: Markéta Novotná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69509