Ing. Jaroslava Matějová

Diplomová práce

Politická kultura ve společnosti a její projevy v oblasti veřejné správy

Political culture in Society and its Reflecting in Public Service
Anotace:
Obsahem této diplomové práce je stav politické kultury v České republice. Chápe jí jako součást kultury národa a kulturního zázemí, zvyklostí, obraz tolerance a schopnosti sebereflexe národa. Sleduje obraz současné politiky její vztah k odkazu, Tomáše Garrigue Masaryka. Diplomová práce se dotýká tématu politické praxe a sleduje její dopady ve výkonu veřejné správy. Využívá Zprávy o korupci v České …více
Abstract:
The content of the thesis is the political culture in the Czech Republic. It is understood as a part of the national culture, cultural background, conventions, and reflex of the toleration and ability of national self-reflection. It monitors the form of contemporary politics and its relation to TGM inheritance. The thesis touches political practice and follows its impact on the public service performance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní