Mgr. Petra Veselá

Diplomová práce

Sídelní struktura halštatského areálu v Praze - Hostivaři

The Structure of the Halstatt Settlement in Prague - Hostivar
Anotace:
Při archeologickém výzkumu probíhajícím v roce 2004 – 2006 byl na katastru Praha – Hostivař odkryt sídelní areál z doby halštatské. Sídliště bylo členěno do několika areálů, které byly ohraničeny palisádou či ploty. V jižní části plochy byl zachycen trojitý palisádový plot, jenž by mohl být pozůstatkem tzv. dvorce a mohl by souviset s ohrazeným areálem umístěným severněji od této struktury. Uvnitř …více
Abstract:
Work with the results of the excavation in Prague-Hostivar, where the halstatt settlement was founded. This area was devided to the several places surrounded by the palisade or some fence. There were found a lots of objects, several relics of the furnaces and the columns holes, which made the structures of the batiments. This excavations were special in fact that the most of this stuctures was founded …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta