Martin Matuszczyk

Bakalářská práce

Vliv generalizace linie na výsledek analýzy viditelnosti terénu z linie

Influence of Line Generalisation on Visibility Analysis From a Line
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o studiu vlivu geometrické generalizace liniových geoprvků na analýzu viditelnosti terénu z linie. Zpočátku předložené práce jsou popsány možnosti geometrické generalizace a princip určování viditelnosti terénu z linie. Následně je zhodnocen vliv generalizace a vzneseny doporučení pro její správnou aplikaci.
Abstract:
This thesis treats of study of influence of geometric line generalisation in aplication of viewshed analysis. At the beginning the possibilities of geometric generalisation and principles of determining visibility from line are summarized. Afterwards thesis evaluate the effect of generalisation and makes recommendations for its proper application.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Kateřina Růžičková
  • Oponent: Lucie Orlíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geodézie a kartografie / Geoinformatika