Ing. Kristýna Budínová

Bakalářská práce

Přínosy a nebezpečí vstupu podniku na burzu

Benefits and risks of listing the company on the stock exchange
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám přínosy a nebezpečím vstupu podniku na burzu. V teoretické části charakterizuji akcie, kapitálový trh, burzy a prvotní veřejnou nabídku akcií. Praktická část bakalářské práce znázorňuje, současný stav majetku firmy AB, a. s.. Ze získaných poznatků a vytvoření modelového příkladu chce firma vstoupit na burzu cenných papírů.
Abstract:
In my thesis I focus on the benefits and risk of listing the company on the stock exchange. The theoretical part describes shares, capital market, stock exchanges and the initial public offering of shares. The practical part shows the current status of the company AB, a. s. assets. According to findings and a model example, the company wants to enter the stock exchange.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní