Bc. Pavel Barták

Bachelor's thesis

Revize vybraného materiálu svrchnokarbonských tetrapodů z lokality Nýřany, Česká republika

Revision of the selected material of the Late Carboniferous tetrapods from Nýřany, Czech Republic
Abstract:
Před téměř 100 lety byla ze sbírek Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity popsána kolekce exemplářů raných tetrapodů pocházejících ze svrchního karbonu (westphal) kladenského souvrství lokality Nýřany, Česká republika. Jeden z nich byl původním autorem odkazován k druhu Sauropleura scalaris, ačkoliv tato klasifikace nebyla doložena spolehlivými anatomickými důkazy. Zde je poskytnuto revizní studium …more
Abstract:
The collection of specimens from the Upper Carboniferous (Westphalian) of Kladno Fromation of Nýřany, Czech Republic, housed at Faculty of Science, Masaryk University, has been described almost 100 years ago. One of those specimens was referred to Sauropleura scalaris by the original author, although the anatomical evidence has not been provided. Herein is provided the revision of the specimen, including …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
  • Reader: Mgr. Jakub Březina

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta