Bc. Pavel Barták

Diplomová práce

Redeskripce druhu Sauropleura scalaris (Lepospondyli: Nectridea) ze svrchního karbonu lokality Nýřany, Česká republika

Redescription of Sauropleura scalaris (Lepospondyli: Nectridea) from the Upper Carboniferous of Nýřany, Czech Republic
Anotace:
Nová revize druhu Sauropleura scalaris ze svrchního karbonu (westphal) lokality Nýřany (Česká republika) představuje první detailní anatomický popis lektotypu a odkazovaného materiálu, které byly dříve v literatuře neadekvátně popsány. Poskytnuta je revidovaná diagnóza rodu a druhu, která zahrnuje nově rozpoznaný autapomorfní znak. Tím je receptor postranní čáry vyvinutý na labiální straně dentální …více
Abstract:
A new revision of Sauropleura scalaris from the Upper Carboniferous (Westphalian) of the Nýřany (Czech Republic) provides the first detailed anatomical description of the lectotype and referred material, which were previously inadequately described in the literature. Revised diagnosis of the genus and species is provided, including a newly recognized autapomorphic feature. It is the lateral line sulcus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
  • Oponent: Prof. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geologie / Geologie