Bc. Iveta Feciskaninová

Diplomová práce

Účtovná závierka banky

Financial statements of the bank
Abstract:
Submitted diploma paper is devoted to the financial statement of the bank, it is characteristic and problems which can appear during statement assembly. The financial statement assembly is the flashing-point of the closing the book of accounts of accounting period. The financial statement shows the information about the financial position, performace and cash-flow of the accounting entity which are …více
Abstract:
Predkladaná diplomová práca je venovaná účtovnej závierke banky, jej charakteristike a problémom jej zostavovania. Zostavenie účtovnej závierky súvisí s uzavieraním účtovných kníh za dané účtovné obdobie účtovnej jednotky. Účtovná závierka podáva informácie o finančnej pozícii, finančnej výkonnosti a peňažných tokoch , ktoré poskytujú informácie používateľom. Musí poskytovať verný a pravdivý obraz …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Radoslav Tušan, PhD.
  • Oponent: Ing. Jana Stašová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance