Bc. Adéla Procházková, DiS.

Bachelor's thesis

Město - akustický objekt. Artificiální zvuk v městském prostoru

City - acoustic object. The art sound in a cityscape.
Anotácia:
Bakalářská diplomová práce se zabývá tématem artificiálního zvuku v městském prostoru. Klade si otázku, jakým způsobem lze vnímat město jako zvukový objekt a nabízí tři koncepty: realizací site-specific zvukových instalací modifikujících městské zvukové prostředí, umělecko-technologickým reflektováním městského soundscape a specifickým druhem poslechu, jak jej definuje Pierre Schaeffer a jiní. Práce …viac
Abstract:
The thesis is concerned with a topic of art sound in a cityscape. It poses a question, how can be city perceived as a sound object, and offers three conceptions: by realisation of a site-specific sound installation which modifies a city soundscape, by an art-technological reflection of soundscape and by the specific kind of listening, how Pierre Schaeffer and others defines it. The thesis puts forward …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedúci: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media