Theses 

Relační databáze letních táborových her. – Ing. Josef Bína

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Ing. Josef Bína

Bakalářská práce

Relační databáze letních táborových her.

Relational database for summer camp games.

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na databázi táborových her a tvorbu programu podle harmonogramu letních dětských táborů s přístupem pomocí webové aplikace. Teoretická část obsahuje informace o použitých technologiích. V analytické části jsou uvedeny současné webové aplikace zabývající se dětskými hrami na táborech či v jiných organizacích, jejich výhody, nevýhody a nedostatky. V praktické části je vytvořena databáze her a uživatelů s využitím relační databáze Oracle a nad ní webová aplikace v jazyce PHP sloužící především programovým vedoucím dětských táborů.

Abstract: The bachelor dissertation is focused on database of summer camp games and to creation program in accordance with the schedule of summer camps for children with access through a web application. The theoretic part contains information about the used technologies. In analytic part are describes current web application with children's games at camps or in other organizations, their advantages, disadvantages and shortcomings. In practical part there is made a database of games and users using the Oracle relational database and web application in PHP computer language above it especially used by leader children's camps.

Klíčová slova: Relační databáze, táborové hry, Oracle, SQL, PL/SQL, PHP

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Karel Šotek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=18565 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Jak správně citovat práci

Bína, Josef. Relační databáze letních táborových her.. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 13:47, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz