Bc. Jana Panicová

Diplomová práce

Hodnocení vztahu mezi časem stráveným u obrazovky a tělesným složením nedospělých jedinců

Assessing the relation between screen time and body composition in subadult individuals
Abstract:
The problem of obesity and overweight is becoming more common in children and adolescents. Childhood obesity is considered a chronic metabolic disease that is associated with a number of complications and risks. These complications affect individuals throughout their lives. It is very important to realize that there are several factors that lead to overweight. One of them is the excessive use of communication …více
Abstract:
Problém obezity a nadváhy se stále častěji vyskytuje u dětí a dospívajících. Dětská obezita je považována za chronické metabolické onemocnění, které je spojeno s řadou komplikací a rizik. Tyto komplikace ovlivňují jedince v průběhu celého života. Je velmi důležité si uvědomit, že existuje několik faktorů, které vedou ke vzniku nadváhy. Jedním z nich je nadměrné užívaní komunikačních a informačních …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 7. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Martin Čuta, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Jančová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta