Barbora HAMERNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Osobnost a postavení v dominanční hierarchii u živočichů

Personality and social dominance hierarchical rank in animals
Anotace:
Tato bakalářská práce je literární rešerší zaměřenou na zvířecí osobnost a postavení živočichů v dominanční hierarchii. Jednotliví živočichové vykazují konzistentní rozdíly v chování, kterými se liší od ostatních jedinců. Tyto rozdíly jsou označovány jako "zvířecí osobnost". V poslední několika letech vzrostl zájem o studium zvířecí osobnosti, protože byly nalezeny podobnosti mezi osobností lidskou …více
Abstract:
This bachelor thesis has a research character and focuses on the animal personality and the position of animals in the dominant hierarchy. Individual animals show consistent differences in behaviour that differentiate them from other individuals. These differences are referred to as "animal personality". In the last few years, the interest in the study of animal personality has increased, as similarities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D. et Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAMERNÍKOVÁ, Barbora. Osobnost a postavení v dominanční hierarchii u živočichů. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie-Biologie