Bc. Jiří Pilný

Diplomová práce

Zvýšení bezpečnosti na vybrané křižovatce I/35 mezi městy Holice a Vysoké Mýto

Increasing safety on specific trafic crossroad I/35 between towns Holice and Vysoké Mýto
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na dopravní nehody na vybraném úseku pozemní komunikace první třídy číslo I/37. Dále je zde uveden přehled některých možných opatření zabraňujících dopravním nehodám, zvýšení bezpečnosti na řešeném úseku a vybraný způsob možného opatření je detailněji popsán.
Abstract:
The diploma thesis is focused on traffic accidents in the selected section of the first class road I /37. Here is an overview of some possible measures to prevent traffic accidents and increase safety on the section and the selected way of possible action is described in more detail.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavlína Zemanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pilný, Jiří. Zvýšení bezpečnosti na vybrané křižovatce I/35 mezi městy Holice a Vysoké Mýto. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera