Bc. Jiří Pilný

Master's thesis

Zvýšení bezpečnosti na vybrané křižovatce I/35 mezi městy Holice a Vysoké Mýto

Increasing safety on specific trafic crossroad I/35 between towns Holice and Vysoké Mýto
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na dopravní nehody na vybraném úseku pozemní komunikace první třídy číslo I/37. Dále je zde uveden přehled některých možných opatření zabraňujících dopravním nehodám, zvýšení bezpečnosti na řešeném úseku a vybraný způsob možného opatření je detailněji popsán.
Abstract:
The diploma thesis is focused on traffic accidents in the selected section of the first class road I /37. Here is an overview of some possible measures to prevent traffic accidents and increase safety on the section and the selected way of possible action is described in more detail.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavlína Zemanová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Pilný, Jiří. Zvýšení bezpečnosti na vybrané křižovatce I/35 mezi městy Holice a Vysoké Mýto. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera