MgA. Věra KOUSALÍKOVÁ

Diplomová práce

Osm knih madrigalů Claudia Monteverdiho

Eight books of madrigals by Claudio Monteverdi
Anotace:
S pomocí rozboru madrigalů z osmi knih Claudia Monteverdiho ukázat skladatelův osobní kompoziční vývoj i vývoj madrigalu jako hudební formy. - popis a charakteristika knih I. - VIII. - význam v kontextu skladatelova života - význam pro vývoj formy madrigalu
Abstract:
To demonstrate through the analysis of eight books of madrigals by Claudio Monteverdi the composer?s personal development in terms of composition as well as the development of madrigal as a musical form. - description and characterization of books I. - VIII. - significance in composer´s life - significance for the development of the form of madrigal
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010
Zveřejnit od: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: Doc. Jiří Hanousek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOUSALÍKOVÁ, Věra. Osm knih madrigalů Claudia Monteverdiho. Ostrava, 2010. diplomová práce (MgA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta umění

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta umění

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta umění

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Umělecko-pedagogické studium - zaměření hudební - hra na violoncello

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.