Jana Závacká

Doctoral thesis

Consumers’s confidence in a business cycle model:an agent-based approach

Consumers’s confidence in a business cycle model:an agent-based approach
Abstract:
Vliv důvěry na vývoj ekonomické aktivity zdůrazňoval již Keynes (1936), který o něj opřel své úvahy o možnostech fiskální politiky stimulovat agregátní poptávku v období slabé ekonomické aktivity. Později byl tento vliv prokázán i v několika empirických studiích (Mueller, 1966, Ludvigson, 2004, aj.). Cílem této disertační práce je zjistit, zda v rámci vlivu důvěry na ekonomickou aktivitu nemůžeme postoupit …more
Abstract:
The importance of confidence was already emphasized by Keynes (1936), who used it to support his reasoning on the potential of possible fiscal policies to stimulate aggregate demand during the times of weak economic performance. The influence of confidence on economic activity was later confirmed in~many empirical studies (Mueller, 1966, Ludvigson, 2004, etc.). The main goal of this dissertation thesis …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 8. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 12. 2017
  • Supervisor: Martin Macháček
  • Reader: Tomáš Cahlík, Svatopluk Kapounek, Aleš Melecký

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Doctoral programme / field:
Ekonomické teorie / Ekonomie