Bc. Eliška Komárková

Diplomová práce

Vliv fiskální politiky na hospodářský cyklus: Aplikace na vybranou ekonomiku

Influence of Fiscal Policy on Business Cycle: Application for Selected Economy
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Vliv fiskální politiky na hospodářský cyklus“ je identifikovat fiskální šoky a ověřit, jaký mají vliv na hospodářský cyklus a další makroekonomické proměnné pro vybrané evropské státy. Za pomocí teorie grafického modelování odhadneme SVAR modely, ze kterých následně simulujeme impulzní odezvy makroekonomických proměnných. Závěrem diplomové práce výsledky pro oba státy komplexně …více
Abstract:
The goal of master´s thesis "Influence of Fiscal Policy on Business Cycle" is to identify fiscal shocks and to verify the impact on business cycle and other macroeconomic variables for selected European countries. Using the theory of graphic modelling approach, SVAR models are estimated to simulate impulse responses of macroeconomic variables. The conclusion of the thesis is comprehensively compared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel
  • Oponent: Ing. Hana Lipovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta