Bc. Filip Balák

Diplomová práce

Výběr atributů při dolování znalostí z textových dat

Feature selection in text mining
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využitím výběru atributů při dolování znalostí z textových dat. V rámci práce je navržena a realizována série experimentů zaměřených na dolovaní znalostí z textových dat. Na základě výstupu těchto experimentů je zhodnocen vliv různých metod výběru atributů na průběh celého procesu dolování znalostí a na jeho výsledky. Součástí experimentů je vyhodnocení vlivu rozdílných jazyků …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on using feature selection in text mining. Series of experiments oriented on text mining are designed and carried out. The effect of different methods of feature selection to the entire text mining process and its results are evaluated based on output of the experiments. As part of evaluation process is also discovering influance of using different languages and sizes of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
  • Oponent: Jan Žižka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta