Bc. Michaela Bošková

Diplomová práce

Vliv těžby štěrkopísků na režim podzemních vod v okolí DP Stéblová

Impact of open pits near Stéblová to ground water
Anotace:
Diplomová práce se zabývá režimem podzemních vod v okolí dobývacího prostoru Čeperka, Čeperka 1 a Dolany a bývalých těžebních jam. Ložisko se rozprostírá na údolních terasách řeky Labe v jihozápadní části Východočeské tabule. Konkrétně leží severoseverozápadně od Pardubic, mezi obcemi Stéblová a Čeperka. Těžba štěrkopísku zde probíhá pod hladinou podzemní vody. Numerický model proudění podzemní vody …více
Abstract:
My diploma thesis deals with the research of the underground waters in the surroundings of the Čeperka mining area, Čeperka 1, Dolany and surroundings of the former mining pits. Mining deposit is located northwest of Pardubice, between village Stéblová and Čeperka. Mining of gravel is going on under water. Numeric model of flow of the water before start of the mining was created in program PMWIN. Four …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální