Bc. Michaela Bošková

Master's thesis

Vliv těžby štěrkopísků na režim podzemních vod v okolí DP Stéblová

Impact of open pits near Stéblová to ground water
Abstract:
Diplomová práce se zabývá režimem podzemních vod v okolí dobývacího prostoru Čeperka, Čeperka 1 a Dolany a bývalých těžebních jam. Ložisko se rozprostírá na údolních terasách řeky Labe v jihozápadní části Východočeské tabule. Konkrétně leží severoseverozápadně od Pardubic, mezi obcemi Stéblová a Čeperka. Těžba štěrkopísku zde probíhá pod hladinou podzemní vody. Numerický model proudění podzemní vody …more
Abstract:
My diploma thesis deals with the research of the underground waters in the surroundings of the Čeperka mining area, Čeperka 1, Dolany and surroundings of the former mining pits. Mining deposit is located northwest of Pardubice, between village Stéblová and Čeperka. Mining of gravel is going on under water. Numeric model of flow of the water before start of the mining was created in program PMWIN. Four …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta