Bc. Andrea Papánková

Diplomová práce

Ohrožení v dopravní soustavě, prevence a eliminace rizik ve vybraném regionu

Threats in the transport system, prevention and elimination of risks in the selected region
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na otázku bezpečnosti a možnosti prevence v dopravní soustavě ve vybraném regionu. Zabývá se zejména problematikou živelních pohrom v Libereckém kraji, jmenovitě sněhovým kalamitám, námrazám, náledí a v druhé části práce i problematikou povodní. Ty jsou pro Liberecký kraj typické a objevují se zde každoročně. Navrhnutá opatření mají zajistit dostupnou dopravní infrastrukturu …více
Abstract:
The thesis focuses on the issue of security and the possibilities of prevention in the transport system in the selected region. In particular, the thesis deals with natural disasters in the Liberec region, namely snow calamities, icing, ice and floods in the second part of the thesis. The floods are typical for the Liberec region and appear here every year. The proposed measures are intended to ensure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Papánková, Andrea. Ohrožení v dopravní soustavě, prevence a eliminace rizik ve vybraném regionu. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika