Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kalamita

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Veterná kalamita vo Vysokých Tatrách v roku 2004 z hľadiska Coppolovho modelu krízového manažmentu
 (Miroslava Čavojská)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s4jcy/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Práce na příbuzné téma

Změny v chemismu půd povodí šumavských jezer v letech 2000 - 2010 (zotavování z acidifikace a kúrovcová kalamita)
 (Marie PEROUTKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//331mps// | Biologie / Biologie ekosystémů | Práce na příbuzné téma

Spontánní obnova bukových porostů po sněhové kalamitě v roce 2009 v NPR Rohová Z od Moravské Třebové
 (Denisa ŠEDÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1mpnl9// | Ekologie a ochrana prostředí / Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor | Práce na příbuzné téma

Dopady větrné kalamity na chod a správu TANAPu
 (Zuzana Krzempková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//f2ujds// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Práce na příbuzné téma

Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě: přípravný porost, umělá obnova, sukcese
 (Martin Reška)

2019, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//emf7x2// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Využití odkorňovací hlavice harvestoru v podmínkách kůrovcové kalamity
 (Václav Mergl)

2019, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//zpnwxk// | Lesní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Odhad dostupnosti živin v půdě asanovaných a přirozeně se vyvíjejících porostů po kůrovcové kalamitě na území NP Šumava.
 (Marie KRAUSOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//h9xd1u// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Estimation of the quantity of dead wood after of windthrow through aerial images in Tuscany, Italy
 (Erico Heinz Kutchartt Ruedlinger)

2017, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//uqxbzn// | European Forestry / | Práce na příbuzné téma