Tomáš Socha

Bakalářská práce

Modulace pro bezvláknovou optickou síť

Modulation for Wireless Optical Network
Anotace:
Táto Bakalárska práca sa zaoberá moduláciami použitých pre bezvláknový optický spoj (FSO). V kapitolách sú opísane OFDM a QAM modulácie ktoré sú najpoužívanejšie v systémoch FSO. Hlavnou úlohou je nasimulovať tieto dve modulácie v programe OptiSystem. Ako prenosové médium má byť použitá atmosféra, keďže sa jedná o bezvláknový optický spoj. Pre nasimulovanie atmosféry bol použitý FSO komponent. Vo FSO …více
Abstract:
This thesis is about modulations which are used for FSO system. In the chapters are described OFDM and QAM modulations which are the most used in FSO system. The main task is to simulate two modulations in OptiSystem program. As a transmission medium is used atmosphere because it is talked about free space optics. For the simulation of atmosphere was used FSO component and in FSO component were simulated …více
 

Klíčová slova

OFDM QAM FSO Cyklický prefix
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Andrej Líner
  • Oponent: Jan Vitásek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika

Práce na příbuzné téma