Kristina ŠULCOVÁ

Bachelor's thesis

Alternativní styly stravování a potravinové alergie u dětí předškolního věku

Alternative types of diet and food allergies common with children of preschool age.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá alternativními styly stravování v mateřských školách a potravinovými alergiemi u dětí předškolního věku. Výživa je pro vývoj dítěte velmi významným atributem, což potvrzuje i česká legislativa a řada odborníků. Cílem práce je zjistit připravenost mateřských škol a jejich personálu spojenou s přijetím dítěte se specifickými stravovacími potřebami. Teoretická část obsahuje …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on alternative styles of diets in kindergarten and food allergies of pre-school children. . Proper diet is a key factor in development of a child which is also confirmed by the Czech law and by many specialist in the area. The goal of my thesis is to test the preparedness of kindergartens and their staff for taking care of a child with specific dieting requirements. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Roman Kroufek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠULCOVÁ, Kristina. Alternativní styly stravování a potravinové alergie u dětí předškolního věku. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teaching in Pre-schools