Kristina ŠULCOVÁ

Bakalářská práce

Alternativní styly stravování a potravinové alergie u dětí předškolního věku

Alternative types of diet and food allergies common with children of preschool age.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá alternativními styly stravování v mateřských školách a potravinovými alergiemi u dětí předškolního věku. Výživa je pro vývoj dítěte velmi významným atributem, což potvrzuje i česká legislativa a řada odborníků. Cílem práce je zjistit připravenost mateřských škol a jejich personálu spojenou s přijetím dítěte se specifickými stravovacími potřebami. Teoretická část obsahuje …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on alternative styles of diets in kindergarten and food allergies of pre-school children. . Proper diet is a key factor in development of a child which is also confirmed by the Czech law and by many specialist in the area. The goal of my thesis is to test the preparedness of kindergartens and their staff for taking care of a child with specific dieting requirements. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Roman Kroufek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠULCOVÁ, Kristina. Alternativní styly stravování a potravinové alergie u dětí předškolního věku. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy