Ondřej Rozinek

Bakalářská práce

Modely zpracování signálů v MATLAB/Simulink-u

Models in Signal Processing using MATLAB/Simulink
Anotace:
Práce se zabývá třemi modelovými příklady zpracování signálů v prostředí MATLAB/Simulink-u. První příklad řeší analýzu ekonomické časové řady - identifikaci, odhadování parametrů a ověřování modelu. Na druhém příkladu je ukázáno použití Expectation-Maximization algoritmu pro shlukování v obraze a vztah ke K-means. Třetí příklad demonstruje shlukování mean-shift algoritmem v obraze.
Abstract:
The work deals with three model examples of signal processing using MATLAB/Simulink environment. The first example solves an analysis of economic time series - identification, parameter estimate and model verification. The second instance shows the application of the Expectation-Maximization algorithm for the cluster analysis in the image processing and its relation to K-means. The third example demonstrates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Křupka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rozinek, Ondřej. Modely zpracování signálů v MATLAB/Simulink-u. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě

Práce na příbuzné téma