Bc. Livie Francová

Bakalářská práce

Návrh Instagram marketingu pro společnost XY

Instagram marketing proposal for company XY
Anotace:
Práce se zaobírá tématem marketingu a Instagramu. Pozornost je zaměřena na tvorbu návrhu Instagram marketingu pro podnik umístěný na Vysoké škole hotelové v Praze 8. Primárním cílem bakalářské práce bylo navrhnout uživatelský profil pro kavárnu RevPAR, aby zaujal co největší počet uživatelů. Zároveň by měl návrh pomoci ke zvýšení oblíbenosti a návštěvnosti kavárny. Návrh by měl přimět k tomu, aby zákazníci …více
Abstract:
This thesis deals with the topic of marketing and Instagram. The focus is on creating an Instagram marketing proposal for a company located at The Institute of Hospitality Management in Prague 8. The primary aim of this bachelor thesis was to design a user profile for the RevPAR cafe in order to attract as many users as possible. At the same time, the proposal should help to increase the popularity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/jo1eh/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Chalupa
  • Oponent: Ing. Jan Mastný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví

Práce na příbuzné téma