Mgr. Martina Beinhauerová

Master's thesis

Plazmidově přenášená rezistence ke karbapenemům u Enterobacteriaceae z volně žijících zvířat

Plasmid-mediated resistence to carbapenems in Enterobacteriaceae from wild animals
Anotácia:
Beta-laktamová antibiotika včetně karbapenemů jsou významnou skupinou antimikrobiálních látek využívaných k terapii různých infekcí člověka. V současné době je celosvětově zaznamenán nárůst rezistence k beta-laktamovým antibiotikům. Rezistentní bakterie jsou izolovány jak z humánních infekcí, tak i z volně žijících zvířat. Nejčastější mechanismus rezistence k této skupině antibiotik je založen na produkci …viac
Abstract:
Beta-lactam antibiotics including carbapenems are an important group of antimicrobial agents used in the treatment of various human infections. Currently, there is a worldwide increase of resistance to beta-lactam antibiotics. Resistant bacteria have been isolated from human infections as well as from wild animals. The most common mechanism of resistance to this class of antibiotics is based on the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedúci: doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Experimental Biology / Special Biology

Práce na příbuzné téma