Mgr. Martina Beinhauerová

Diplomová práce

Plazmidově přenášená rezistence ke karbapenemům u Enterobacteriaceae z volně žijících zvířat

Plasmid-mediated resistence to carbapenems in Enterobacteriaceae from wild animals
Anotace:
Beta-laktamová antibiotika včetně karbapenemů jsou významnou skupinou antimikrobiálních látek využívaných k terapii různých infekcí člověka. V současné době je celosvětově zaznamenán nárůst rezistence k beta-laktamovým antibiotikům. Rezistentní bakterie jsou izolovány jak z humánních infekcí, tak i z volně žijících zvířat. Nejčastější mechanismus rezistence k této skupině antibiotik je založen na produkci …více
Abstract:
Beta-lactam antibiotics including carbapenems are an important group of antimicrobial agents used in the treatment of various human infections. Currently, there is a worldwide increase of resistance to beta-lactam antibiotics. Resistant bacteria have been isolated from human infections as well as from wild animals. The most common mechanism of resistance to this class of antibiotics is based on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie

Práce na příbuzné téma