Theses 

Sekularizace a nová náboženství v České republice – Dana VANĚČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Dana VANĚČKOVÁ

Bakalářská práce

Sekularizace a nová náboženství v České republice

Secularisation and new religions in the Czech Republic

Anotace: Práce se zabývá analýzou pojmu sekularizace a změnami, které doprovází přechod od tradiční společnosti ke společnosti moderní. Předkládá příklady sekularizační teze a jejich kritiku. Dále se zaměřuje se na proces sekularizace v českých zemích a popisuje postavení církve během národního obrození a její pozici v novém Československém státě. Práce obsahuje pohled na náboženskou scénu ve 20. století, kdy probíhala násilná sekularizace totalitních režimů. Nakonec poukazuje na roli náboženství v současné české společnosti a na působení nových náboženských hnutí.

Abstract: The thesis deals with the analysis of the term secularization and changes that accompany the transition from traditional society to modern society. Then it presents some examples of the secularization theory and their criticism. Then it refers to the secularization process in the Czech lands. It describes the church position during the Czech National Revival and its position in the new Czechoslovak state. This part also includes the view of religious scene in the twentieth century, when there was violent secularization by the totalitarian regimes. Finally, it refers to the religious role among the contemporary Czech society and to the influence of new religious movements.

Klíčová slova: sekularizace, ateismus, nová náboženská hnutí, hnutí Hare Kršna, Svědkové Jehovovi, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, Scientologie, Novopohanství

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=64081 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

VANĚČKOVÁ, Dana. Sekularizace a nová náboženství v České republice. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 02:42, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz