Ing. Bc. Tatiana Hovanová

Diplomová práce

Service desk v prostředí Office 365 a Power Apps

A Service Desk in the Office 365 and Power Apps Environments
Anotace:
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a vytvorením ticketovacieho systému, ktorý je primárne určený pre hlásenie, evidenciu a spracovanie užívateľských požiadaviek v IT oblasti. Analytická časť práce je zameraná na vytvorenie funkčného modelu systému prostredníctvom vhodných diagramov a analytických prostriedkov. Aplikácia pre Service Desk je vytvorená v prostredí Office365 - konkrétne sa jedná o …více
Abstract:
This master´s thesis deals with the design and creation of ticket system, which is primary determined for reporting, evidence, and processing of user IT requests. The analytical part of the thesis is focused on creating a functional model through appropriate diagrams and analytical tools. Application for Service Desk is created in the Office365 environment - specifically they are used these platforms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lukáš Králík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hovanová, Tatiana. Service desk v prostředí Office 365 a Power Apps. Zlín, 2021. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.